Home Magyarország
  Megoldások
Termékek
Támogatás - Szervíz
Magunkról
Kapcsolat
Viszonteladók   Magyarország
 
 

Weboldal Jogi Információk

Felhasználási Feltételek
Ön hozzáfér és használja azokat a weboldalakat, amelyek aktuálisan a következő webhelyek alatt vannak elhelyezve leica-geosystems.com, gis.leica-geosystems.com, construction.leica-geosystems.com és disto.com (együttesen a “Weboldal”), és amelyeknek a tulajdonosa a Leica Geosystems AG, Svájc (“Leica Geosystems”). Ez a Weboldal alá van vetve a következő felhasználási feltételeknek, és minden alkalmazható törvénynek. A felhasználási feltételeket időről időre frissíthetjük anélkül, hogy Önt erről értesítenénk. A Weboldal használatára tekintettel Ön, vagy bármely természetes vagy jogi személy, akinek a nevében egy felhasználó eléri vagy használja a Weboldalt, korlátozás vagy minősítés nélkül elfogadja a következő "Felhasználási Feltételek”-et, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Leica Geosystems Adatvédelmi Nyilatkozatot. Ezen túlmenően, bármilyen sajátos Leica Geosystems termék vásárlásakor és/vagy sajátos Leica Geosystems szolgáltatás használatakor Ön aláveti magát ezeknek az irányelveknek és egyetért azzal, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a szabályokat, amelyek alkalmazhatók az ilyen termékekre és/vagy szolgáltatásokra, és amelyek időről időre kiposztolásra kerülnek. Az összes ilyen irányelv vagy szabály ezennel hivatkozásként bekerül a Felhasználási Feltételek közé.
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a szabályokat, és többször is, mivel megváltozhatnak.

Általános Szerződési Feltételek

  1. A Szolgáltatás Leírása
  2. Leica Geosystems Adatvédelmi Nyilatkozat
  3. Szerzői Jogi Információk
  4. A Felhasznált Képek
  5. Védjegy Információk
  6. Leica Geosystems Anyagok Felhasználása
  7. Link-ek és Hirdetők
  8. Leica Geosystems Felhasználói Magatartás
  9. Lemondás
10. A Felelősség Kizárása
11. Nemzetközi Használat
12. Befejezés
13. Bejelentések és Eljárás a Szerzői Jog Megsértése Miatti Követelések Esetén
14. Általános Információk


1. A Szolgáltatás Leírása
A Leica Geosystems jelenleg az on-line források gazdag gyűjteményének az elérhetőségét biztosítja a felhasználók részére, beleértve a LEICA GEOSYSTEMS termékekre, terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozó információkat, és egy rendszert a LEICA GEOSYSTEMS termékek megvásárlására. Ön megértette és egyetért azzal, hogy a Weboldal úgy van felajánlva, „ahogy van”, és hogy a Leica Geosystems nem vállal az időszerűségért, törlésért, téves közlésért vagy a felhasználói kommunikáció tárolásának meghiúsulásáért. A Weboldal használatához Önnek be kell szereznie egy hozzáférést a World Wide Web hálózathoz, akár közvetlenül vagy olyan eszközön keresztül, amely hozzáfér a web-alapú tartalmakhoz, és fizetnie kell azokat a díjakat, amelyek az ilyen eléréshez kapcsolódnak, vagy használja az ingyenes nyilvános csatlakozást a közkönyvtárakban. Ezen felül Önnek biztosítania kell vagy be kell szereznie az elérést minden olyan berendezéshez, amely szükséges az ilyen World Wide Web kapcsolatok létrehozásához, beleértve a számítógépet, modemet és más elérési eszközt. A Leica Geosystems ezt a Weboldalt az Ön személyes szórakoztatására, informálásához és oktatásához tartja fenn. Kérjük, böngésszen szabadon ezen a Weboldalon. Ön kinyomtathat vagy letölthet olyan anyagokat, amelyek a Leica Geosystems tulajdonát képezik, és ezen a Weboldalon vannak megjelenítve nem kereskedelmi, hanem csak személyes használatra, és Ön betartja az összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi kitételeket, amelyek ezeken az anyagokon fel vannak tüntetve. Ön nem adhatja el, fejtheti vissza, terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja, használhatja fel újra,vagy posztolhatja ki újra a Weboldal tartalmát, és nem használhatja fel vagy készíthet olyan munkákat, amelyek akár egészben akár részben ezekből a tartalmakból származnak, semmilyen célra a Leica Geosystems vagy az ilyen tartalmak tulajdonosainak előzetes írásbeli engedélye nélküli.

2. Leica Geosystems Adatvédelmi Nyilatkozat
Az Ön regisztrációs adatai és mási információi a Leica Geosystems Adatvédelmi Nyilatkozatának tárgyát képezik. További információkért kérjük, nézze át a teljes Leica Geosystems Adatvédelmi Nyilatkozatot.

3. Szerzői Jogi Információk
Önnek azt kell feltételeznie, hogy minden, amit lát vagy olvas a Weboldalon, szerzői joggal védett, hacsak nincs más feltüntetve, és nem használható fel, kivéve, ami a jelen Általános Felhasználási Feltételekben le van írva, a Leica Geosystems írásos engedélye nélkül. A Leica Geosystems nem garantálja, és nem állítja, hogy a Weboldalon megjelent anyagok Ön általi felhasználása nem sérti meg egy olyan harmadik fél jogait, amelynek nem a Leica Geosystems a tulajdonosa, vagy nem kapcsolható a Leica Geosystems-hez.

4. A Felhasznált Képek
A Weboldalon megjelenő, embereket vagy helyeket ábrázoló képek vagy a Leica Geosystems tulajdonai, vagy engedéllyel használta fel azokat. Ezeknek a képeknek a felhasználása Ön által, vagy egy olyan személy által, akit Ön meghatalmazott, tilos, hacsak nem kimondottan engedélyezi azt a Felhasználási Feltételek. Ezeknek a képeknek a jogosulatlan felhasználása megsértheti a szerzői jogokat, védjegy jogokat, a magánéletre és nyilvánosságra vonatkozó jogokat és a kommunikációs szabályokat és rendeleteket.

5. Védjegy Információk
A Weboldalon megjelenő védjegyek, logók és szolgáltatási márkák (közösen „Védjegyek”) szerzői jogokkal és polgári törvényekkel védett márkái a Leica Geosystems-nek vagy másoknak. Semmilyen license vagy Védjegy, ami a Weboldalon található, nem értelmezhető úgy, mint amely közvetve, közvetlenül vagy más módon felhasználható lenne a Leica Geosystems írásos engedélye nélkül, vagy azon harmadik fél engedélye nélkül, aki birtokolja a Védjegyek tulajdonjogát. A Honlapon megjelenő Védjegyek vagy más tartalom Ön általi felhasználása szigorúan tilos, kivéve, ami a jelen Általános Felhasználási Feltételekben le van írva. Arra is figyelmeztetjük, hogy a Leica Geosystems agresszíven érvényesíteni fogja a saját szellemi termékeinek szerzői jogait a törvény legteljesebb értelmében.

6. Leica Geosystems Anyagok Felhasználása.
Bármely kommunikáció vagy anyag, amit Ön a Weboldalra továbbít, akár elektronikus levélben akár máshogyan, beleértve bármely adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot vagy tetszését, úgy lesz kezelve, mint nem bizalmas és nem védett anyag. Azzal, hogy Ön bármit továbbít vagy elküld a Leica Geosystems részére vagy a Weboldalra, Ön megadja a Leica Geosystems vagy leányvállalatai számára a visszavonhatatlan, világszerte érvényes, jogdíjmentes engedélyt ezen anyagok módosítására, adoptálására és publikálására, egészben vagy részben bármely alábbi célokra beleértve, de nem korlátozva: reprodukció, közzététel, továbbítás, publikáció, adás és küldés bármely ma is ismert vagy később kifejlesztendő médiára. Továbbá a Leica Geosystems szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, amit a Weboldalra küldött bármely kommunikáció tartalmaz bármilyen célra, ideértve, de nem korlátozva ezen információk felhasználását termékek vagy szolgáltatások fejlesztésére, gyártására és marketingre. A Weboldal használatán keresztül Ön elküld bizonyos információkat és/vagy a Leica Geosystems korlátozottan gyűjthet információkat Önről és az Ön weboldal használatáról, amelyek a Leica Geosystems Adatvédelmi Nyilatkozatának tárgyát képezik.

7. Link-ek és Hirdetők
A Leica Geosystems nem vizsgálta meg egyik olyan oldalt sem, amelyik a Weboldalhoz van kapcsolva, és nem felelős semmilyen  távoli vagy más oldalak tartalmáért, amelyek a Weboldalhoz vannak kapcsolva. Az Ön kapcsolódása a Weboldalhoz, távoli oldalakhoz vagy más oldalakhoz saját kockázatra történik, a Leica Geosystems ajánlása, jóváhagyása vagy felelőssége nélkül. Az Ön levelezése vagy üzleti kapcsolatai, amelyek úgy jöttek létre, hogy a Weboldalon keresztül vagy azon található hirdetők promócióiban részt vett, beleértve a kapcsolódó áruk vagy szolgáltatások fizetését és szállítását, és minden más feltételt, kikötést, garanciát vagy képviseletet, ami az ilyen ügyekkel kapcsolatos, kizárólag Ön és a hirdető között jön létre. A Leica Geosystems nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely annak az eredménye, hogy az ilyen hirdetők jelen vannak a Weboldalon. Szívesen látjuk a linkeket a Weboldalhoz. Ön szabadon hozhat létre hypertext link-et ehhez a Weboldalhoz mindaddig, amíg a link és a link használata nem állítja vagy sugallja, hogy Önt vagy az Ön weboldalát a Leica Geosystems szponzorálja, jóváhagyja vagy magában foglalja. A Leica Geosystems előzetes írásbeli engedélye nélkül Ön nem állíthatja össze ennek a Weboldalnak a tartalmát, és nem építheti be egy másik weboldalba vagy szolgáltatásba a Leica Geosystems vagy más license adók szellemi tulajdonát.

8. Leica Geosystems Felhasználói Magatartás
Önnek tilos megsérteni a Weboldal biztonságát, vagy kísérletet tenni a Weboldal biztonságának megsértésére, beleértve korlátozás nélkül a következőket: (a) az olyan adatokhoz a hozzáférés, amelyeket nem ilyen felhasználóknak szántak, vagy bejelentkezni egy olyan szerverre vagy felhasználói fiókba, amelynek az elérése felhasználó számára nem engedélyezett, (b) a rendszer vagy hálózat sebezhetőségének kipróbálása, pásztázása vagy tesztelése, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül a biztonsági vagy hitelesítési intézkedések megszegése, (c) kísérletet tenni bármely felhasználó, host vagy hálózat felé a szolgáltatásba történő beavatkozásra beleértve korlátozás nélkül a vírus bejuttatása a Weboldalra, túlterhelés, „elárasztás”, „spam” és „mailbomba“ küldése” vagy „összeomlás” előidézése, (d) kéretlen email küldése beleértve termékek vagy szolgáltatások promóciói és/vagy reklámanyagai, vagy (e) bármely TCP/IP csomag fejlécének vagy a fejléc bármely részének hamisítása email-ben vagy hírcsoport kiküldésben. A rendszer vagy hálózat biztonságának a feltörése polgári vagy büntetőjogi felelősséget eredményezhet. A Leica Geosystems ki fogja vizsgálni az ilyen jogsértő eseményeket, és azokat a felhasználókat, akik részt vettek ezekben, átadja a bűnüldöző hatóságoknak.

9. Lemondás
A Leica Geosystems nem vállal garanciát vagy képviseletet a honlapra vagy annak pontosságára vonatkozóan. A Leica Geosystems nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a Weboldal tartalmára vagy működésére vonatkozóan semmilyen hibáért vagy hiányosságért. Abban az esetben, ha egy Leica Geosystems termék vagy szolgáltatás nem a megfelelő áron szerepel gépelési hiba vagy a beszállítóktól származó árazási hiba miatt, a Leica Geosystems-nek megvan a joga, hogy visszautasítsa vagy törölje azokat a rendeléseket, amelyek a helytelen áron megjelent termékre vonatkoznak. A Leica Geosystems-nek megvan a joga, hogy visszautasítson vagy töröljön rendeléseket attól függetlenül, hogy a megrendelés vissza lett-e igazolva vagy sem, és az Ön hitelkártyája meg lett-e terhelve vagy sem. Ha az Ön hitelkártyája már meg lett terhelve a vásárlással és az Ön megrendelése törölve lett, a Leica Geosystems visszatéríti az Ön hitelét a helytelen árnak megfelelő összegben.

10. A Felelősség Kizárása
Ön ezt a Weboldalt saját kockázatára használhatja és böngészheti. Ön megértette ezt, és egyetért azzal, hogy a Leica Geosystems nem vállal felelősséget semmilyen kommunikáció időszerűségéért, törléséért vagy téves szállításáért. A LEICA GEOSYSTEMS, ANNAK BÁRMELY LEÁNYVÁLLALATA, A HIRDETŐK, AZOK ÉS A SAJÁT IGAZGATÓI, TISZTVISELŐI ÉS ALKALMAZOTTAI, ÉS BÁRMELY HARMADIK FÉL, AKIK RÉSZT VETTEK A WEBOLDAL LÉTREHOZÁSBAN, FENNTARTÁSÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁSÁBAN NEM FELELŐSEK AZ OLDAL ELÉRÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL KÖVETKEZŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY ELSZENVEDETT KÁRÉRT. KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A FENTIEK ÉRTELMÉBEN, MINDENT, AMI AZ OLDALON VAN, ÚGY BOCSÁTJUK AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE „AHOGY VAN”, VAGY „AHOGY ELÉRHETŐ” BÁRMILYEN GARANCIA NÉLKÜL, LEGYEN AZ A GARANCIA KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS. BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKET: A VÉLELMEZETT GARANCIÁT AZ ELADHATÓSÁGRA, EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉS A JOGSÉRTÉS MENTESSÉGET. A LEICA GEOSYSTEMS SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐS A KÁROKÉRT, LEGYENEK AZOK KÖZVETETT, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐ, VÉLETLEN, PÉLDAÉRTÉKŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK, VAGY OLYAN KÁR, AMELYNEK LEHETSÉGES VOLTÁRA A LEICA GEOSYSTEMS ELŐZŐLEG FIGYELMEZTETETT. LEGYEN EZ A KÁR AKÁR SZERZŐDÉSEN ALAPULÓ, VAGY HANYAGSÁGBÓL VAGY BÁRMELY MÁS ELMÉLETBŐL ADÓDÓ, AMELY EZEN A WEBOLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK, SZOLGÁLTATÁSOK, TERMÉKEK ÉS ANYAGOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAN KELETKEZIK. EZEKET A KORLÁTOZÁSOKAT TEKINTET NÉLKÜL ALKALMAZNI KELL BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLJÁNAK MEGHIÚSULÁSA ESETÉN. Kérjük, vegye figyelembe, hogy néhány joghatóság nem teszi lehetővé a vélelmezett szavatosság kizárását, ezért néhány a fenti kikötések közül nem alkalmazható Önre. A Leica Geosystems szintén nem vállal felelősséget azokért a károkért vagy vírusokért, amelyek akkor érték vagy megfertőzték az Ön számítógépét, berendezését vagy más tulajdonát, amikor elérte, használta a Weboldalt, böngészett azon, letöltött róla valamilyen anyagot, adatot, szöveget, képeket, videót vagy hanganyagot.

11. Nemzetközi Használat
Az erről a Weboldalról származó szoftverek és más anyagok Svájc, az USA és/vagy más országok export ellenőrzésének tárgyát képezik, ahol kiviteli korlátozás alkalmazható. Az Export Ellenőrzés törvényei tiltják bizonyos technikai adatok és szoftverek kivitelét bizonyos területekre. Nem szabad erről a Weboldalról szoftvert letölteni vagy exportálni az ilyen országokba, a társaságok és/vagy egyének is ilyen exportálási korlátozás alá eshetnek. A Leica Geosystems nem engedélyezi a letöltést vagy exportálást erről a Weboldalról olyan személyeknek, akiket ettől az Export Törvény eltiltott.

12. Befejezés
A Leica Geosystems fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor és időről időre módosítsa vagy megszüntesse, időszakosan vagy véglegesen a Honlapot (vagy annak bármely részét) értesítés küldésével vagy értesítés nélkül, bármely okból vagy akár ok nélkül. Ön egyetért azzal, hogy a Leica Geosystems nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Weboldalon végrehajtott bármilyen módosításért, felfüggesztésért vagy megszüntetésért.

13. Bejelentések és Eljárás a Szerzői Jog Megsértése Miatti Követelések Esetén
A szerzői jogok vélelmezett megsértésére vonatkozó bejelentéseket a Honlap kijelölt megbízottjának kell elküldeni, akinek a címe alul fel van tüntetve. AZ ÖSSZES OLYAN KÉRÉST, AMELY NEM EHHEZ A TÁRGYHOZ TARTOZIK, VAGY NEM FELEL MEG AZ ALÁBBI ELJÁRÁS KÖVETELMÉNYEINEK, NEM FOGJÁK MEGVÁLASZOLNI. A Leica Geosystems tiszteletben tartja mások szellemi termékeit, és arra kérjük felhasználóinkat és látogatóinkat is, hogy tegyék ugyanezt. A Leica Geosystems feldolgozza és kivizsgálja az állítólagos jogsértésekre vonatkozó bejelentéseket, és megteszi azokat a megfelelő lépéseket, amelyekre bármely alkalmazható szellemi tulajdonra vonatkozó törvény kötelezi. A bejelentés kézhezvételekor a Leica Geosystems el fog járni annak érdekében, hogy eltávolítsa vagy letiltsa az olyan anyag elérését, amely jogsértőnek találtatott, vagy jogsértő tevékenység tárgyát képezi, és el fog járni annak érdekében, hogy eltávolítsa vagy letiltsa a hozzáférését minden olyan hivatkozásnak vagy linknek, amelynek tárgya vagy a hozzá kapcsolódó tevékenység jogsértő.
Ha Ön azt gondolja, hogy az Ön munkáját olyan módon másolták, ami megsérti a szerzői jogokat, kérjük, hogy írja meg a Leica Geosystems számára a következő információkat. Annak érdekében, hogy ez hatékony legyen, a Bejelentésnek kötelezően tartalmaznia kell az ÖSSZES alábbi információt
:

1. Annak a személynek a fizikai vagy elektronikus aláírása, aki meghatalmazottként eljár annak a személynek a nevében, akinek a kizárólagos szerzői jogait állítólag megsértették;
2. annak a műnek a leírása, amelynek a szerzői jogait Ön szerint megsértettékged;
3. annak leírása, hogy az anyag hol található a Honlapon, amelynek a szerzői jogait Ön szerint megsértették;
4. az Ön címe, telefonszáma és email címe, és minden olyan más információ, amely ésszerűen elegendő ahhoz, hogy a Leica Geosystems kapcsolatba lépjen Önnel;
5. egy nyilatkozat arról, hogy Ön jóhiszeműen meg van győződve arról, hogy a vitatott felhasználást nem engedélyezte a szerzői jog tulajdonosa, annak ügyvédje vagy a törvény;
6. egy nyilatkozat, amit Ön büntetőjogi felelőssége tudatában tett arról, hogy a fenti Bejelentésben levő adatok pontosak, és hogy Ön a szerzői jogok tulajdonosa, vagy fel van hatalmazva arra, hogy annak a kizárólagos jogokkal rendelkező tulajdonosnak a nevében eljárjon, akinek a jogait állítólag megsértették.

A szerzői jog megsértésére vonatkozó közleményeket ide kell irányítani:
Levélben:
Leica Geosystems A.G.
Corporate Legal Services
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland

Faxon: + 41 71 727 4700

FONTOS MEGJEGYZÉS:
A MEGELŐZŐ INFORMÁCIÓK KIZÁRÓLAG ARRA A CÉLRA VANNAK FENNTARTVA, HOGY ÉRTESÍTSE A LEICA GEOSYSTEMS-T ARRÓL, HOGY AZ ÖN SZERZŐK JOGAIT ESETLEG MEGSÉRTETTÉK. MINDEN MÁS IRÁNYÚ ÉRDEKLŐDÉSRE, MINT PL. TERMÉKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSRE VAGY KÍVÁNSÁGRA, VAGY AZ ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEKRE NEM FOG VÁLASZT KAPNI EZEN AZ ELJÁRÁSON KERESZTÜL.

14. Általános Információk
Ez képezi a teljes megállapodást Ön és a Leica Geosystems között a Weboldal használatára vonatkozóan, és felülír minden korábbi olyan megállapodást Ön és a Leica Geosystems között, ami a Weboldal használatára vonatkozik. Önre vonatkozhatnak még további Felhasználási Feltételek is, amelyek akkor alkalmazhatók, ha Ön használja a DISTO™ Online Store, leányvállalati szolgáltatást, harmadik féltől származó tartalmat vagy szoftvert. A Leica Geosystems bármikor felülvizsgálhatja és frissítheti ezeket a kiposztolt Felhasználási Feltételeket. Ön elfogadja ezeket a felülvizsgálatokat, és ezért időnként meg kell látogatnia ezt az oldalt, hogy átnézze az aktuális Felhasználási Feltételeket, amelyeket, elfogad. Az a tény, hogy a Leica Geosystems nem gyakorolja, vagy nem érvényesíti bármilyen jogát vagy a Felhasználási Feltételek kikötéseit, nem jeleni a lemondást ezekről a feltételekről. Az Ön Weboldal használatával kapcsolatosan minden tekintetben irányadóak Svájc törvényei, tekintet nélkül a jogi rendelkezések választására, és nem irányadó az 1980. évi ENSZ Egyezmény, ami az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseit szabályozza. Ön egyetért azzal, hogy a joghatóság és annak helyszíne minden jogi eljárásban, ami közvetlenül vagy közvetve ennek a Weboldalnak a használatából adódik (beleértve, de nem korlátozva a Leica Geosystems termékek vásárlása) a Leica Geosystems telephelye szerinti illetékes rendes bíróság hatáskörébe tartozik Balgach, Svájc. Bármilyen keresetet vagy igényt, amely a Weboldalra vonatkozik, (beleértve, de nem korlátozva a Leica Geosystems termékek vásárlása) Önnek a kereset vagy igény felmerülése után egy (1) éven belül be kell nyújtania. Ha a Leica Geosystems nem ragaszkodik ezen a Felhasználási Feltételek kikötéseknek a szigorú betartásához, az nem jeleni a lemondást ezekről a feltételekről vagy jogokról. Sem a felek közötti magatartás, sem a kereskedelmi gyakorlat nem módosítja ezeket a felhasználási feltételeket. A Leica Geosystems átruházhatja jogait és kötelezettségeit ezen Megállapodás alapján bármikor bárkinek az Ön értesítése nélkül. A Leica Geosystems nem állítja, hogy a Weboldalon levő anyagok megfelelőek és elérhetőek más helyszíneken is a használathoz, és hogy elérhetők olyan területekről is, ahol azok tartalma illegális vagy tiltott. Azok, akik Svájcon kívüli területről azt választják, hogy belépnek erre a Weboldalra, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és felelősek a helyi törvények betartásáért. Ne használjon vagy exportáljon anyagokat, ha ezzel bármely export törvényt és szabályt megsért. Az anyagokra vonatkozó bármilyen igény esetén az általános irányadóak a tényleges svájci törvények. 

Copyright © 2001 Leica Geosystems. Minden jog fenntartva.